napja van
  • Köszöntjük Kárász község weboldalán!

Átadásra került a kárászi Madárodú

A Hét Patak Gyöngye Natúrpark Egyesület - Turisztikai látványosságok a Hét Patak Gyöngye Natúrpark területén – címmel a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-61-2/2-21 kódszámú, Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület - Helyi-térségi szintű öko-, gasztroturisztikai fejlesztések című felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, mely 6.585.280 Ft támogatásban részesült.

A pályázat  célja, hogy a Hét Patak Gyöngye Natúrpark területéhez tartozó 3 településen - Alsómocsoládon, Kárászon és Kisvaszaron - elhelyezésre kerüljön egy-egy, az adott település történetéhez illeszkedő szimbolikus műalkotás.

A pályázat keretében elsőként a kárászi madárodú került átadásra 2022.december 9-én.

 

 

Miért éppen madárodú?

”A Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet északi szegélyén búvik meg a festői hangulatú Kárász Község. Ma a Mecsek Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság egyik erdészeti központja székel ott. A falu múltjában az erdőnek mindig is meghatározó szerepe volt, hol úgy, mint megélhetési forrásnak, hol pedig úgy, mint biztos menedéknek a portyázó török elől. Talán nem is véletlen, hogy éppen ott, ezen az erdőkkel és patakokkal körülvett, télen-nyáron madárdaltól hangos kis településén jött létre hazánk első, gépi erőre berendezkedett fészekodú-gyára. A kis ”gyár” alapítója Kühnel Márton volt: ő 1904-ben Herman Ottó és Csörgey Titusz* útmutatásai alapján kezdte gyártani madáretetőit és odúit megannyi típusban.

Kühnel Márton, a bajorországi Statfelsteinből áttelepült vízimolnárnak a fia a század elején került kapcsolatba Herman Ottóval. A nagy magyar polihisztor* akkor az általa alapított Madártani Központnak a vezetője volt. A találkozásból barátság, a barátságból munkakapcsolat alakult ki. Herman Ottó többször járt Kárászon, s az ő alapos megfigyeléseinek és a gyakorlati tanácsinak a segítségével közösen alakították ki a különböző méretű odúkat cinkék, csuszkák, légykapók, harkályok és sok más madárcsoport számára. Több tucat kisérleti odú után jutottak el azokhoz a típusokhoz, amelyeket már gyártani is érdemes volt. A néhány munkással dolgozó kis üzem hamarosan az egész országot ellátta madárodúval, sőt megérkeztek az első külföldi megrendelések is.

 

A madártani központ biztatására Kühnel Márton a maga odúival és etetőivel részt vett a milánói és a barcelóniai világkiállításon. Szorgos munkája ott megérdemelt sikert aratott, mindkét helyről aranyéremmel tért haza. Sikerei Európaszerte híressé tették, s ez feléje fodította a filmesek figyelmét is. A harmincas években a Magyar Filmiroda filmet készített a madarak életéről és védelméről. A forgatást Kühnel Márton közreműködésével Kárászon végezték. (Mayer Péter egykori kárászi tanító szerint a filmiroda és Kühnel között pénzügyi nézeteltérések támadtak. A filmesek ugyanis a forgalmazáshoz 5000 pengőt kértek Kühneltől, de ő ezt megtagadta). Kühnel Márton a film egy tekercsét elküldte régi sikereinek színhelyére, Olaszországba, s az ott nagy közönség- és sajtósikert aratott, Magyarországon azonban még nem mutatták be. Ezért Kühnel az őt méltató olasz lapokból egy-egy példányt elküldött az akkori Vallás- és Közoktatásügyi miniszternek. Alig telt el egy hét, s a film már pergett Budapest, majd a vidék mozijaiban is.

 

A világégés éveiben az odúk nemigen találtak piacra. Csak 1947-ben indult meg ismét a gyártás, persze a háború előttinél kisebb teljesítménnyel. A legnagyobb vásárló ekkor a Madártani Intézet lett, csakhogy pénzügyi forrásai igen szerények voltak. Az államosítás után az üzemben az erdőgazdaság kárászi erdészete folytatta egy ideig az etetők és odúk gyártását. Kühnel Márton 1961. március 23-án húnyt el csendben falujában. Haláláról sem a madarászok, sem az egykori üzletfelek nem vettek tudomást. A falu azonban nem volt hálátlan. Kárász lakossága a tanácselnök vezetésével szinte egy emberként kísérte utólsó útjára érdemes fiát. Emberséges magatartásáról, természetszeretetéről a falu öregjei ma is tisztelettel szólnak. Kühnel madárodúgyártó gépe még ma is működőképes állapotban van. Talán az erdészet illetékesei egyszer fölébresztik Csipkerózsika-álmából, s az öreg masina újra a természet szolgálatába áll.”
(Fazekas Imre 1989)

Forrás: http://www.mmetapio.hu/kuhnel.html

 

A pályázati támogatásból egy tájékoztató tábla és egy baglyos faragott pad is kihelyezésre került Kárászon, a Centrál-parkban.

 

forrás: https://hetpataknaturpark.hu/?hir=700&fbclid=IwAR2FJ0FaU4xfbXFp0MKIL2n9_sTGcc_uqukD4hANTt9bdfXLWq3iDBoKF-4

 

 

 

  Események