napja van
  • Köszöntjük Kárász község weboldalán!

Hatósági bizonyítvány lakás rendeltetési egységek, tájékoztató,

Tisztelt Lakosság!

2022. szeptember 10-től – kérelmükre, a feltételek fennállása esetén 8 napon belül - a jegyző hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget. A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja és a jegyző annak kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.

A hatósági bizonyítvány kiállításának főbb feltételei:

Amennyiben a hatósági bizonyítvány kiadható és kiadásra került, azt a lakossági fogyasztó nyújtja be a szolgáltatója részére.

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.” Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.”

A kérelem formanyomtatvány elérhető ügyfélfogadási időben az önkormányzatnál.

A hatósági bizonyítvány kiadása a 259/2022. (VII. 21.) sz. Korm. rendelet rendelkezésein alapul.

2022. szeptember 12.

Dr.Markó Gábor jegyző megbízásából:

Varga Edit

aljegyző sk.

Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal

 

adatlap letöltése

 

  Események