napja van
  • Köszöntjük Kárász község weboldalán!

Tájékoztató a szociális tűzifa támogatásról

TÁJÉKOZTATÁS

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy szociális tűzifa támogatására kérelmet lehet benyújtani.

Benyújtás határideje: 2018. november 15. (csütörtök)

A kérelem nyomtatvány az Önkormányzatnál szerezhető be.

A kérelem elbírálásához szükséges a jövedelem igazolások benyújtása.

A támogatás feltételei:

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, a képviselő testület döntése alapján 1 és 5 erdei köbméter közötti tűzifát biztosít, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 300%-át (85.500,- Ft), egyedülálló esetén 350 %-át (99.750,-Ft) nem haladja meg.

(2) A tűzifa támogatás kérelmek megítélésénél előnyt élvez,

  1. aktív korúak ellátásában részesül, vagy
  2. időskorúak ellátásában, vagy
  3. családjában hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
  4. gyermekét egyedül neveli.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

3. § Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

 

Kárász, 2018. október 30.

 

 

                                                                                           Lép Péter sk.

polgármester

 

 

 

 

  Események