napja van
  • Köszöntjük Kárász község weboldalán!

Pályázat középiskolai oktatásban tanuló fiatalok részére

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Tárulás (továbbiakban: Társulás) az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosítószámú projekt keretében pályázati felhívást hirdet az alábbiak szerint:

 

Középiskolai ösztöndíjban részesülhet az a középfokú oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanuló, aki Bodolyabér, Hegyhátmaróc, Kárász, Köblény, Liget, Magyaregregy, Magyarhertelend, Mánfa, Máza, Mecsekpölöske, Oroszló, Szalatnak és Vékény településen állandó lakóhellyel, ennek hiányában az érintett tagönkormányzatok területén tartózkodási hellyel rendelkezik.

A középiskolai ösztöndíj támogatásban a tanuló a szeptember 1. és június 30. közötti 10 hónap időtartamban részesül.

 

A középiskolai ösztöndíj támogatás mértéke az első évfolyam első félévében egységesen 5.000.- Ft/hó. Az első évfolyam második félévétől kezdődően, és a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény

  1. 3,51 és 4,0 között van, az ösztöndíj mértéke 3.000 Ft/hó;
  2. 4,01 és 4,5 között van, az ösztöndíj mértéke 4.000 Ft/hó;
  3. 4,51 és 5,0 között van, az ösztöndíj mértéke 5.000 Ft/hó.

 

A pályázat kötelező melléklete: a 2017/2018. tanév év végi bizonyítvány másolata, valamint az eredeti tanulói jogviszony igazolás.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 15.

 

Az ösztöndíj támogatásban részesülő tanulók maximális létszáma korlátozott a Társulás tagönkormányzatai tekintetében.

 

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A kérelmet a Társulás Elnökének címezve azon tagönkormányzathoz kell benyújtani, amely településen a pályázatot benyújtó tanuló lakóhellyel rendelkezik.

A pályázatról bővebb információ a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Titkársági Irodáján (hétfő: 8:00-16:00, szerda: 8:00-17:30; 06-72/584-024), valamint a tagönkormányzatoknál személyesen vagy telefonon érhető el.

 

Komló, 2018. augusztus 16.

 

 

Polics József s.k.

elnök

 

Ösztöndíj szabályzat

Ösztöndíj kérelem

 

  Események